Prirodno-matematički fakultet, 06.04.2020

Distant Learning servis FAQPošto postoje nepoznanice u vezi mogućnosti DL alata vezano za nastavu slijedi par pojašnjenja:

1. Unos studenata koji pohađaju neki kurs vrši se od strane administratora. Radi se o istim studentima koji se pojavljuju na sajtu "evidencija".

2. Kreiranje sadržaja koji su vidljivi isključivo nastavnicima i polaznicima kursa. Sadržaj nije moguće vidjeti spolja, niti je moguće jednostavno preuzeti (download) video (mp3) i audio materijala (avi i sl.) od strane polaznika kursa ako je u odgovarajućem formatu. Taj sadržaj se prezentira direktno u browseru.  Dokumenti tipa pdf, doc, docx i slično preuzimaju se normalno.

3. Domaći zadaci. Postoji resurs tipa domaći zadatak, u kome predavač može da unese bilo fajl bilo tekst, html i slično. Kada se domaći aktivira, učesnici prosleđuju dokumenta sa urađenim zadacima direktno u taj domaći. Nastavnik dobija domaće zadatke u obliku liste, a domaći se prikazuju direktno u browseru, a mogu se i preuzeti. Ocjena domaćeg je od 0-100 i posle unosa ocjene bodovi se automatski bilježe. Student odmah biva obaviješten o svojoj ocjeni.

4.Testovi - Moguće je kreirati testove sa više različitih tipova pitanja, od onih u kojima student bira odgovore do onih u kojima je potrebno da se unese proizvoljan sadržaj ili čak da se proslijedi neki fajl. Svakom pitanju se dodjeljuju bodovi, tako da za ona pitanje koja imaju opcione odgovore ocjena je automatska, a za ostale tipove koji se ne mogu automatski ocijeniti profesor unosi broj bodova.

Svi rezultati se predstavljaju u obliku liste, tako da je jednostavno voditi evidenciju o ocjenjivanju.

Broj posjeta : 591