Prirodno-matematički fakultet, 08.05.2020

Dekan Miranović: Na Prirodno-matematičkom fakultetu organizaciju ispita diktira priroda predmetaX

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore svaki nastavnik će organizovati ispit u skladu sa prirodom predmeta koji predaje, najavio je dekan ovog fakulteta prof. dr Predrag Miranović.

On je pojasnio da je nastavnicima data sloboda zbog raznorodnosti studija fakulteta, počev od čisto teorijskih kao što je matematika pa do studija fizike i biologije, koje sadrže veliki broj laboratorijskih vježbi.

"Smatrali smo da na nivou fakulteta ne treba donositi opšti zaključak o karakteru organizacije ispita već da treba prepustiti svakom od nastavnika odluku o načinu organizovanja ispita", kazao je Miranović.

Na nekim predmetima je, smatra on, moguće, organizovati onlajn ispitivanje u obliku pitanja sa više ponuđenih odgovora, uz relativno kratImageak rok za davanje odgovora, i veliki broj nijansiranih odgovora. To bi, dodaje, minimiziralo šanse da student slučajnim odabirom odgovora dođe do prelazne ocjene.

"Međutim, većina ispita na Prirodno-matematičkom fakultetu je takvog karaktera da se ispit ne svodi samo na memorisanje činjenica i samim tim zaokruživanje ponuđenih odgovora odmah nakon pročitanog pitanja. Pitanja su na ispitima uglavnom takvog karaktera da se od studenta zahtijeva da do odgovora dođu nakon samostalnog rješavanja nepoznatog problema na osnovu poznavanja nastavnog gradiva. Odgovor na postavljeno pitanje vam nije odmah poznat i treba vam vremena da do odgovora dođete. Drugim riječima, ispit mora da vremenski traje makar isto kao i u regularnim uslovima. Postoji bojazan da kod onlajn ispita koji traju minimum dva sata student ima dovoljno vremena da dođe u iskušenje da koristi neregularnu pomoć prilikom davanja odgovora", kazao je Miranović.

S obzirom na to da je na Prirodno-matematičkom fakultetu uglavnom riječ o predmetima na kojima su manje grupe studenata, i da je izgledno da će se do kraja semestra ublažiti mjere javnog okupljanja i putovanja po Crnoj Gori, većina nastavnika je procijenila, navodi dekan Miranović, da se predispitne provjere znanja organizuju u bloku neposredno prije završnih ispita, bilo da se radi o laboratorijskim vježbama, ili o predispitnim provjerama znanja u kojima se samostalno rješavaju računski zadaci.  

 "Sve predispitne provjere znanja će nositi minimum 50% od ukupnog broja poena koji se mogu osvojiti", saopštio je dekan Miranović.  

Kao interesantnu činjenicu on ističe da je odziv studenata na onlajn nastavu mnogo veći nego u regularnim uslovima.

"To je moje iskustvo, i iskustvo mnogih kolega sa kojima sam razgovarao. Nemam logično objašnjenje zašto je prisutnost veća, ali mi je veoma drago što vidim da je studentima stalo do studija", kazao je dekan Miranović.

On smatra da onlajn nastava ima prednosti i nedostataka.

"Postoji dosta onlajn kurseva koje nude ugledni inostrani univerziteti, kojima možete slobodno, odnosno besplatno da pristupite i da ih slušate i vidite. Kursevi su u obliku snimljenih predavanja profesora koji nastavu izvode u amfiteatru i koriste uobičajena nastavna sredstva (tabla, slajdovi, demonstracije). Smatram da je to najbolji oblik onlajn nastave. Ova situacija nas je zatekla, nije bilo vremena da se drugačije organizujemo, ali treba razmišljati da i profesori Univerziteta Crne Gore, koji to žele, mogu da snime svoja predavanja koje izvode u amfiteatrima, kao jedan vid nastavnih materijala. Nedostatak tog vida nastave je odsustvo interakcije, odnosno mogućnosti da tokom nastave studenti prekidaju nastavnika i traže dodatna pojašnjenja. S druge strane, u situaciji kada predavanje mogu da vide i čuju, ne samo studenti UCG, već bilo ko zainteresovani, to daje veću težinu predavanju, a nastavnici će se mnogo više potruditi da predavanje bude uspješno", smatra dekan Miranović.

On ukazuje da nastavnici koji intenzivno koriste tablu, sa idejom da studenti prate logiku i tok misli nastavnika tokom izvođenja ključnih relacija, imaju problem sa malom virtuelnom tablom koja im je na raspolaganju u uobičajenim platformama za predavanja koja se izvode uživo.

"Nastavnik nije u mogućnosti da prati reakciju studenata na njegovo izlaganje, osjeti da prethodno izlaganje treba izložiti drugačije ili sa više detalja i primjera", navodi dekan Miranović nedostatke virtualne učionice.

On primjećuje i da pojedini nastavnici Univerziteta Crne Gore opciju onlajn nastave koriste u vidu postavljanja nastavnog materijala na odgovarajuću platformu, svodeći tako nastavu na mentorsku. Studenti uče po literaturi koja im je data na početku nastave i obavljaju konsultacije ukoliko žele.

"Smatram da se ovdje ne radi o pravoj onlajn nastavi, već je u pitanju mentorski rad. Univerzitet bi trebao da promoviše, stimuliše isključivo predavanja koja se izvode uživo (ili snimljena), u suprotnom možemo sami sebi postaviti pitanje zašto bismo nastavu izvodili u normalnim okolnostima ukoliko je dovoljno da studentima šaljemo pripremljene prezentacije ili naše bilješke", zaključuje dekan Miranović.

 

Medijske objave: 

https://fosmedia.me/infos/drustvo/na-prirodno-matematickom-fakultetu-organizaciju-ispita-diktira-priroda-predmeta

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/278465/nacin-polaganja-ispita-zavisice-od-prirode-predmeta.html

https://www.portalanalitika.me/clanak/dekan-miranovic-na-prirodno-matematickom-fakultetu-organizaciju-ispita-diktira-priroda-predmeta

https://mnemagazin.me/2020/05/08/ucg-na-prirodno-matematickom-fakultetu-organizaciju-ispita-diktira-priroda-predmeta/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/278465/nacin-polaganja-ispita-zavisice-od-prirode-predmeta.html

 

Broj posjeta : 922