Prirodno-matematički fakultet, 05.06.2020

Terenska nastava na studijskom programu BiologijaNa studijskom programu Biologija prate se savremeni trendovi zaštite i potrebe trzišta. Na terenskoj nastavi studenti se upoznaju sa međunarodno znacajnim staništima koja se nalaze na teritoriji Crne Gore, što su važne osnove za shvatanje problematike zaštite životne sredine u EU. Takođe imaju priliku da upoznaju ljekovite biljke, čija je upotreba u farmaciji i kozmetici poslednjih godina sve aktuelnija.

 

Broj posjeta : 451