Prirodno-matematički fakultet, 20.06.2020

Uplata školarine za studijsku 2019/20U skladu sa Odlukom Upravnog odbora UCG, rok za uplatu školarine za ljetnji semestar istekao je 1. juna 2020. godine. Studenti su bili u obavezi da izmire dugovanja po osnovu školarine do naznačenog datuma kako bi mogli pristupiti polaganju završnih ispita. Od 22. juna tekuće godine,  studentima neće biti upisivane ocjene na završnom ispitu do izmirenja ukupnog iznosa školarine za studijsku 2019/20. godinu. Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na uplatnici unesu i svoj JEDINSTVENI STUDENTSKI KOD (JSK).

Broj posjeta : 637