Prirodno-matematički fakultet

Organizacija nastave u zimskom semestru 2020/21
Poštovane kolege profesori, saradnici, poštovani studenti,

saglasno akademskom kalendaru nastava na osnovnim studijama počinje u ponedjeljak 28 septembra, i želim da vas upoznam na koji način će se nastava odvijati u zimskom semestru 2020/21 na našem fakultetu. Postoje tri vida nastave na PMF-u: predavanja,  računske vježbe, i laboratorijske/praktične vježbe. Na web-stranici PMF-a će  uskoro biti objavljen raspored časova za svaki predmet i svaki vid nastave.

Predavanja i računske vježbe

1. Ukoliko je broj prijavljenih studenata na konkretnom predmetu takav da  ih je moguće rasporediti u sali (koja je po rasporedu predviđena za slušanje  predavanja ili računskih vježbi) na način da su studenti na minimum dva metra  međusobne udaljenosti, onda će se nastava i računske vježbe iz tih predmeta  držati uobičajeno, kao i u normalnim okolnostima. Svaki profesor neka lično  sagleda mogućnost da se nastava održava skraćeno (čas minimum 30 minuta) i u  blok-časovima bez pauze. Svi profesori/saradnici i studenti su dužni da se pridržavaju mjera u smislu obaveznog nošenja maski i držanja fizičke distance tokom nastave i na pauzama.

2. Ukoliko je broj studenata toliki da nije moguće obezbijediti minimalno medjusobno rastojanje studenata od 2 metra, nastava i računske vježbe na tim  predmetima će se održavati on-line isključivo u terminu koji je rasporedom  predviđen za izvođenje nastave. Platforma za on-line nastavu koju preporučuje  Univerzitet Crne Gore je BigBlueButton

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1029/objava/84114-novi-alat-za-video-konferencije-na-platformi-za-daljinsko-ucenje

Ova platforma omogućava da se predavanje automatski snima, i na taj način vodi evidencija o održanoj nastavi.

Ukoliko neko od profesora/saradnika više voli da on-line nastavu održi putem ZOOM platforme, onda je dužan u tom slučaju da snimi svoje predavanje/vježbe i da snimljeni materijal postavi na web-stranicu predmeta kao dokaz da je nastava održana. U suprotnom smatraće se da nastava nije održana.

Organizovanje nastave putem stavljanja materijala (prezentacija) na web stranicu predmeta nije prihvatljivo.

3. Ukoliko neki profesor/saradnik želi da posebno snimi svoje predavanje/vježbe,  mimo preporučene on-line platforme, i video materijal postavi na web stranicu  predmeta, molimo da se obrate dekanu kako bi se napravio raspored zaduživanja  opreme za snimanje.

Laboratorijske vježbe

1. Laboratorijske vježbe se ne mogu organizovati on-line, već uz obezbijeđenu fizičku distancu među studentima. U zavisnosti od veličine laboratorije, rasporeda aparatura i broja studenata u grupi to se može realizovati dodatnim smanjivanjem  broja studenata u grupi ukoliko je neophodno. Pored obaveznog nošenja maski i držanja  fizičke distance, dezinfekcije ruku, sugeriše se da studenti koriste rukavice  tokom rada sa aparaturama.

Molimo sve nastavnike i saradnike da informacije o načinu izvođenja nastave  postave na web stranicu predmeta u petak 25 septembra, a studente pozivamo da  redovno prate informacije na web-stranici PMF-a.

Predrag Miranović

 

 

Broj posjeta : 153

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.