Prirodno-matematički fakultet, 06.10.2020

Projekat Britanskog savjeta: Unapređenje uloge nauke u društvuX

British Council (Britanski savjet) pokreće šestomjesečni projekat posvećen promovisanju nauke u društvu i jačanju uloge naučnih saznanja u procesu donošenja javnih politika u doba pandemije i nakon nje. Predavači i moderatori na projektu biće istraživači sa britanskih univerziteta tako da je to prilika za umrežavanje ali i za jačanje kapaciteta u oblasti promovisanja nauke i obezbjeđivanja snažnije uloge nauke u procesu donošenja odluka. Ovo je takođe prilika za povezivanje sa naučnicima iz Crne Gore i regiona i zajedničko djelovanje.

Ova mogućnosti će biti dostupna studentima, mladim naučnicima i istraživačima, a sredinom oktobra Britanski savjet objaviće i prve pozive za prijavu na obuke i druge aktivnosti na vebsajtu www.britishcouncil.me.

Cilj projekta je da:

  • - Ojača komunikaciju nauke u javnosti;
  • - Uključi nauku u proces donošenja odluka i javnih politika;
  • - Poveže žene naučnice u regionu i istraži uticaj pandemije na njihov život i rad;
  • - Istraži mišljenje mladih i uticaj pandemije na život mladih;
  • - Podstakne mlade da se takmiče u novim rješenjima koja uključuju naučna saznanja.  

 

Projektom koordinira Sara Čabarkapa sara.cabarkapa@britishcouncil.me i stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja.

Broj posjeta : 311