Prirodno-matematički fakultet, 27.10.2020

Journal of Applied Statistics - uređivački odborNaš kolega, doc. dr Božidar Popović je nedavno imenovan za člana Uređivačkog odbora časopisa Journal of Applied Statistics, koji izdaje Taylor & Francis i nalazi se u SCIE bazi podataka. Impakt faktor časopisa za 2019. je 1,031. Čestitamo.

Broj posjeta : 295