Prirodno-matematički fakultet, 29.10.2020

Rang-liste za jednogodisnje master-studijeKandidati koji su stekli pravo upisa na jednogodišnje master- studije dužni su da izvrše upis u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta i dostave sljedeća dokumenta:

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije u boji (jednu zalijepiti na predviđeno mjesto u indeksu, a drugu na ŠV-obrascu);

- dva popunjena prijavna lista (ŠV-obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni);

- uplatnicu kao dokaz o uplati školarine.

 

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 349