Prirodno-matematički fakultet, 04.11.2020

Rang-liste za upis na specijalističke studije na PMF-u - III rokKandidati koji su stekli pravo upisa na specijlaističke studije dužni su da izvrše upis u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta i dostave sljedeća dokumenta:

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije u boji (jednu zalijepiti na predviđeno mjesto u indeksu, a drugu na ŠV-obrascu);

- dva popunjena prijavna lista (ŠV-obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni);

- uplatnicu, kao dokaz o uplati prve rate za školarinu.

Upis će se vršiti u srijedu, 03.11. i u četvrtak, 04.11.2020. godine .

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na Prirodno-matematički fakultet, ne obavi upis u naznačenom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 344