Prirodno-matematički fakultet, 14.01.2021

Nagrađeni profesor Vladimir Pešić: Naukom za zaštićeni vodeni ekosistem Crne GoreBiti najbolji na fakultetu kao što je Prirodno-matematički fakultet koji baštini izuzetnu tradiciju naučnog rada i koji je prepoznatljiv i van granica Crne Gore je sigurno poseban izazov. To je kazao profesor ovog fakulteta  prof. dr Vladimir Pešić, dobitnik Priznanja Univerziteta Crne Gore za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta.

Za priznanje koje mu je uručio rektor Univerziteta Crne Gore prof, dr Danilo Nikolić, krajem 2020. godine,  predložilo ga je Vijeće Pirorodno-matematičkog fakulteta.

Profesor Pešić objavio je u 2020. godini 11 radova u Q1 časopisima, od čega je na četiri rada prvi autor. Takođe, pet njegovih radova su u Q2 časopisima, dok je na tri rada prvi autor.

„U ovoj godini posebnu satisfakciju mi je predstavljalo publikovanje knjige The Rivers of Montenegro (Rijeke Crne Gore) koju je publikovao Springer Nature. S ovom knjigom, kao i knjigom The Skadar Lake Environment (Životna sredina Skadarskog jezera), koju je publikovao takođe Springer Nature vjerujem da smo uspjeli da bar malo osvijetlimo jedinstvenost i ugroženost vodenih ekosistema Crne Gore“.

Profesor Pešić očekuje da će u narednoj godini završiti još dvije knjige u uzdanju Springer Nature. Riječ je o knjigama The Rivers of Serbia (Rijeke Srbije), na kojoj je ko-editor i knjiga The small water bodies of the Balkans, o malim vodenim staništima (izvorima, potocima, barama i lokvama) Balkana i njihovom značaju, na kojoj je glavni urednik.

„Nagrada za najboljeg naučnika na Prirodno-matematičkom fakultetu mi znači i zahvalan sam kolektivu fakulteta što je prepoznao moj naučni doprinos fakultetu i univerzitetu“, zaključuje profesor Pešić.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/pesic-naukom-za-zasticeni-vodeni-ekosistem-crne-gore

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/503095/pesic-hvala-kolektivu-fakulteta-sto-je-prepoznao-moj-naucni-doprinos

https://www.antenam.net/drustvo/185509-pesic-naukom-za-zasticeni-vodeni-ekosistem-crne-gore

https://www.pobjeda.me/clanak/pesic-naukom-za-zasticeni-vodeni-ekosistem-crne-gore?page=1

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 595