Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Nikoline Milić
Kandidatkinja Nikolina Milić braniće specijalisitički rad sa nazivom:


,,Odnos učenika osnovnih škola u Nikšiću prema slijepim miševima"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3. dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 29.04.2021. godine pred Komisijom na studijskom programu Biologija sa početkom u 12:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 172