Prirodno-matematički fakultet, 24.02.2021

Erasmus+ konkursi za zimski semestar akademske 2021/22Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG -a je počela sa objavljivanjem Erasmus+ konkursa za razmjenu u zimskom semestru akademske 2021/2022.

Informacije o pojedinacnim konkursima mozete naci na link-u:

 https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/105559-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2020-2021

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju.

Fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. mart 2021. godine

 

Broj posjeta : 211