Prirodno-matematički fakultet

Erasmus + konkurs za Univerzitet Zapadne Atike, Atina
Erasmus + konkurs za Univerzitet Zapadne Atike, Atina
https://www.uniwa.gr/en/

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2020/21.

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko i administrativno osoblje Univerziteta Crne Gore (sve oblasti)

Napomena:

Iako su konkursom obuhvaćene sve studijske oblasti, vidjeti akademsku ponudu na sajtu Univerziteta Zapadne Atike.

 

 

Korisni linkovi:

 

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti:

2 mobilnost u svrhu držanja nastave (2 STA) 7 dana (5+2 dana za put)  - Mobilnosti se moraju iskoristiti do sredine juna 2021. (ili do sredine juna 2022.)

2 mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja (2 STT) 7 dana (5+2 dana za put) - Mobilnosti se moraju iskoristiti do  15. jula 2021.

Napomena: Iako se mobilnosti na Univerzitetu Zapadne Atike odvijaju po uobičajenoj proceduri, Protokol dolaska i odlaska iz Grčke mora biti strogo ispoštovan, dok je za vakcinisane posjetioce dolazak u Grčku znatno olakšan.

 

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility - STA)

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta:

  1. Plan rada (Mobility agreement)sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti sljedeće:                                              
  • Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     
  • Korist za budući rad u ustanovi                                                                               
  • Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu 
  1.  Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou; Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) 
  1. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 30. april 2021. godine.

Broj posjeta : 44