Prirodno-matematički fakultet

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Marije Stanišić
Magistarski rad pod nazivom “Ispitivanje mogućnosti primjene morskih trava Posidonia oceanica (L) Delile i Cymodocea nadasa (Ucria) Asch kao bioindikatora zagađenja crnogorskog primorja teškim metalima”, kandidatkinje Marije Stanišić, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 22. 04. 2021. godine.

                                           IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 89