Prirodno-matematički fakultet

Prezentacija Erasmus+ projekta ART-REM
Prezentacija Erasmus+ projekta ART-REM

Prezentacija studijskog programa master akademskih studija smjera Reproduktivna biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koji je unaprijeđen kroz Erasmus+ programa ART-REM (https://artrem.pmf.uns.ac.rs/ ) , će se održati u srijedu 19. 05. 2021.  sali 224. sa početkom u 10:00.

Programe će prezentovati, rukovodilac projekta i studijskog programa prof dr Nebojša Andrić, i direktor Departmana za biologiju i ekologiju prof dr Goran Anačkov.

Broj posjeta : 102