Prirodno-matematički fakultet

Radionica na temu Interkulturalnost u visokom obrazovanju
n-line radionica na temu Interkulturalnost u visokom obrazovanju biće održana 3. i 4.  juna 2021. godine u sklopu realizacije Erasmus + projekta Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje - IESP. Svrha obuke je da predstavi izazove internacionalizacije sa posebnim osvrtom na identifikovane razlike u primjeni koncepta multikulturalizma (različite kulture, građani, etničke i vjerske grupe žive na zajedničkoj teritoriji, ali ne nužno u kontaktima i međusobnim odnosima) i interkulturalizma (različite kulture, građani, etničke i vjerske grupe žive na zajedničkoj teritoriji i uspostavljaju otvorene međusobne interakcije, razmenu i prepoznavanje). Predavač na radionici je dr. Špela Razpotnik sa Odsjeka za socijalnu pedagogiju, Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Ljubljani http://www.pef.uni-lj.si/1181.html

Prijavni formular možete naći sa sajtu UCG-a.

Projekat IESP je dvogodišnji Erasmus+ projekat koji ima za cilj povećanje međunarodne vidljivosti i konkurentnosti crnogorskih univerziteta kroz izradu strateških dokumenta, izgradnju kapaciteta nastavnog i ne-nastavnog osoblja, unapređenje procedura i nabavku opreme. Više informacija o projektu može se naći na web sajtu www.iesp.ucg.ac.me.

Broj posjeta : 35