Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidata Siniše Šukovića
Kandidat Siniša Šuković braniće specijalisitički rad sa nazivom:


,,Mikroservisna arhitektura"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3. dr Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 10.06.2021. godine u sali 210  sa početkom u 11:45 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 265