Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Jelene Nedović
Kandidatkinja Jelena Nedovic braniće specijalisitički rad sa nazivom:

                                              ,,Uporedna analiza radnih okvira AngularJS i Angular"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor;

3. dr Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, član.

Odbrana će se održati u petak, 18.06.2021. godine u Sali 210 sa početkom u 10:00 časova.

Broj posjeta : 215