Prirodno-matematički fakultet

Odbrana doktorske disertacije - Sandra Jokanović
UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T A V A

javnost da će mr Sandra Jokanović braniti doktorsku disertaciju pod nazivom Filogenetska analiza bakterijskih zajednica u sedimentima Crnogorskog primorja i procjena uticaja polutanata na njihovu distribuciju i strukturu pred komisijom u sastavu

  1. Dr Sandi Orlić, viši naučni saradnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu
  2. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Andrej Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Vesna Mačić, viši naučni saradnik na Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati u utorak, 31. 8. 2021. godine, sa početkom u 11 časova u Svečanoj sali Zgrade tehničkih fakulteta.

 

 

Broj posjeta : 134