Prirodno-matematički fakultet

Izmijenjeni raspored za septembarski rok (studijski programi A, B, C, D) (24. 08.)
Ispiti koji su prethodnom verzijom rasporeda planirani za održavanje u amfiteatru 207 će, zbog rekonstrukcije tog amfiteatra, biti održani u drugim salama po rasporedu u pridruženom fajlu.

Zbog izvjesnih preklapanja korigovan je prethodni raspored i nova, konačna, verzija objavljena je 24. 08. 2021. god.

Dokumenti

Broj posjeta : 1902