Prirodno-matematički fakultet

Odbrana polaznih istraživanja - Ilija Ćetković
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Ilije Ćetkovića, pod nazivom “Hrskavičave ribe (Classis: Chondrichthyes) u crnogorskom dijelu Jadrana: diverzitet, abundanca i interakcija sa ribarstvom”, održaće se u četvrtak 02. 09. 2021. godine u sali 227 sa početkom u 16 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Ana Pešić, viši naučni saradnik na Instititu za biolgiju mora Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 118