Prirodno-matematički fakultet

Odbrana polaznih istraživanja - Svetlana Perović
Odbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Svetlane Perović, pod nazivom "Ispitivanje uticaja polimorfnih varijanti gena uključenih u metabolizam klopidogrela na terapijski odgovor kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom (ACS) i povezanost polimorfizma MTHFR gena sa ovim stanjem", održaće se u ponedjeljak 06. 09. 2021. godine u sali A1 Biotehničkog instituta sa početkom u 10 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Slavica Vujović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  2. Dr Snežana Pantović, docent Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  3. Dr Anđelka Ščepanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 150