Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Valentine Šćepanović
Kandidatkinja Valentina Šćepanović braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Biologija streptokoka i alternativni putevi u liječenju streptokoknih infekcija  "
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Anđelka Šćepanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 08.10.2021. godine u Sali A3 na studijskom programu Biologija početkom u 12:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 95

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.