Prirodno-matematički fakultet

Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu
Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska

http://www.unizg.hr/

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u akademskoj 2021/22.

 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje Biotehničkog fakulteta (Poljoprivreda), Pririodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Građevinskog, Filozofskog (Pedagogija i filozofija) i Mašinskog fakulteta.

Napomene:

Detaljnije informacije o akademskoj ponudi potražiti na veb-sajtu univerziteta domaćina.

 

 

Mobilnost za akademsko  osoblje

 

Mobilnost u svrhu predavanja (STA):  3 mjesta                              

Trajanje mobilnosti: 5 dana + 2 dana predviđena za putovanje                                                  

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) i

  1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

         1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

         2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

         3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4)  Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

        5) poželjno je priložiti pozivno pismo institucije domaćina;

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Korisni linkovi:

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 31.oktobar 2021.

Broj posjeta : 121

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.