Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Ljubice Kandić
Kandidatkinja Ljubica Kandić braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Uticaj promjene Zemljinog elektromagnetnog polja na moždane talase"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Slavoljub Mijović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Nataša Raičević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Gordana Jovanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 17.11.2021. godine u Sali 109 sa početkom u 17:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 87

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.