Prirodno-matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Kenana Preljevića
Kandidat Kenan Preljević braniće magistarski rad sa nazivom:                                       

,,Fenolni profil i procjena antioksidativne i antimikrobne aktivnosti biljnih ekstrakata Centaurium erythraea Rafn. sa područja Crne Gore"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u ponedjeljak, 20.12.2021. godine u Sali 225 početkom u 13:30 časova.

Prodekan za nastavu

 
 
Broj posjeta : 171

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.