Prirodno-matematički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Nataše Nikpaljević
Kandidatkinja Nataša Nikpaljević braniće magistarski rad sa nazivom:                                       

,,Ponašanje, sezonska dinamika i socijalna struktura dobrog delfina, Tursiops truncatus (Montagu, 1821) u akvarijumu crnogorskog dijela Jadranskog mora"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Ana Pešić, viši naučni saradnik Instituta za biologiju mora u Kotoru, predsjednik;

2. dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakultetu u Podgorici, član;

3. dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 20.01.2022. godine u Sali 225 sa početkom u 13:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 61

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.