Prirodno-matematički fakultet

Erasmus+ konkurs_Univerzitet u Šćećinu, Poljska
Erasmus + konkurs za Univerzitet u Šćećinu, Poljska

https://usz.edu.pl/en/english/

 

Na temelju institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljenju semestru akademske 2021/22 .

 

Za mobilnost se mogu prijaviti studenti, akademsko administrativno osoblje Prirodno matematičkog fakulteta, Filološkog, Ekonomskog, Fakulteta za pomorstvo, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Pravnog fakulteta UCG

 

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti:

2 mobilnosti u svrhu držanja nastave (2 STA) koje je potrebno iskoristiti do početka juna 2022.

3 mobilnosti u svrhu držanja nastave (3STA) koje je potrebno iskoristiti do kraja jula 2023.

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

Za prijavu je potrebno podnijeti :

 

Akademsko osoblje  - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Nastavna mobilnost -STA)

  1. Plan rada (Mobility contract) sa jasno razrađenim planom aktivnosti,  potpisanim od strane kandidata i dekana , uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupna na linku:  https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva  držanje  nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u kojem kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Administrativno osoblje  - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility contract) sa jasno razrađenim planom aktivnosti,  potpisanim od strane kandidata i dekana , uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupna na linku:  https://bit.ly/2GjJC9v
  2. životopis (u Europass formatu) 
  3. Motivaciono pismo  u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva  usavršavanje  obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u kojem kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Napomena:  Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti prodekanu za međunarodnu suradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna suradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je sveučilišnom domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane domaćina univerziteta da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu domaćin domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 12 april 2022. godine.

Broj posjeta : 119

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.