Stavljanje na uvid javnosti doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije - Dražana Radonjić

19.05.2022


Doktorska disertacija mr Dražane Radonjić  pod naslovom Dinamika emergentnih supstanci u vodi (EmS) i endokrino-uznemiravajućih hemikalija (EDCs) u ekosistemima rijeke Morače i Skadarskog jezera i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  1. Dr Mira Petrović, redovni profesor, Katalonski institut za vodena istraživanja, Španija
  2. Dr Slaviša Stanković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  3. Dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može obaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 177

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.