Odbrana doktorske disertacije - Neda Bošković

05.07.2022


UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T A V A

javnost da će mr Neda Bošković braniti doktorsku disertaciju pod nazivom Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u priobalnom moru Crne Gore pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Danijela Joksimović, viši stručni saradnik na Intitutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore;
  2. Dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;
  3. Dr Nada Blagojević, redovni profesor na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;
  4. Dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;
  5. Dr Oliver Bajt, vanredni profesor na Fakultetu za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani.

Odbrana će se održati utorak, 12. 7. 2022. godine, sa početkom u 13:30 časova u Svečanoj Sali tehničkih fakulteta.

Broj posjeta : 182

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.