Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska
Erasmus + konkurs za mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska

http://www.unizg.hr/

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost u svrhu držanja nastave (STA) može se prijavljivati akademsko osoblje Biotehničkog, Filozofskog i Mašinskog fakulteta, dok se za mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (STT) može prijavljivati osoblje Prirodno-matematičkog fakulteta (Biologija),Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta, kao i Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost UCG.

Napomene:

Detaljnije informacije o akademskoj ponudi potražiti na veb-sajtu univerziteta domaćina.

Mobilnost za akademsko osoblje Biotehničkog, Filozofskog i Mašinskog fakulteta

 • Mobilnost u svrhu predavanja (STA):  3 mjesta                              
 • Trajanje mobilnosti: 5 dana + 2 dana predviđena za putovanje                                                 

Mobilnost za akademsko/administrativno osoblje Prirodno-matematičkog fakulteta (Biologija), Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta, kao i Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost UCG

 • Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (STT): 3 mjesta 
 • Trajanje mobilnosti: 5 dana + 2 dana predviđena za putovanje

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) 

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

         1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

         2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

         3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4)  Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

        5) poželjno je priložiti pozivno pismo institucije domaćina;

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) 
 1. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Korisni linkovi:

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakultetaili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

 •  Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 
 •  Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.
 •  Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 25. novembar 2021.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.