Stavljanje na uvid javnosti doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije - Nikola Konatar
Doktorska disertacija mr Nikole Konatara pod naslovom „ Zakoni održanja u okviru stohastičkih i determinističkih modela“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  1. Dr Oleg Obradović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr David Kalaj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Goran Popivoda, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  4. Dr Sanja Konjik, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  5. Dr Darko Mitrović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može obaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.