Odbrana specijalistickog rada kandidata Petra Pajovića
Kandidat Petar Pajović braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Sadržaj ukupnih fenola u odabranim vrstama porodice Lamiaceae sa područja Crne Gore"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Biljana Damjanović Vratnica, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Slađana Krivokapić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 25.11.2022. godine u Sali A1 na studijskom programu biologija sa početkom u 12:00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.