Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Azre Tahirović
Master rad pod nazivom ”Prilog poznavanju vegetacije smrčevih šuma na teritoriji opštine Rožaje”, kandida Azre Tahirović dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na master rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 24. 11. 2022. godine.

                                                            IZ DEKANATA PMF-aNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.