Odbrana magistarskog rada kandidata Nikole Dragovića
Kandidat Nikola Dragović braniće magistarski rad sa nazivom:                                       

,,Uticaj saobraćaja na batrahofaunu, herpetofaunu, ornitofaunu i mamofaunu Skadarskog jezera i Bjelopavlićke ravnice" 

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr Danka Caković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik komisije;

2. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član komisije;

3. Dr Dragana Milošević Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 02.12.2022. godine u sali 107a u zgradi tehničkih fakulteta sa početkom u 10:00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.