Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Marije Vujičić
Kandidatkinja Marija Vujičić  braniće magistarski rad sa nazivom:

,, Efikasnost bioakumulacije teških metala u makrofiti Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. i mogućnost primjene u fitoremedijaciji kontaminiranih vodenih ekosistema " 

pred Komisijom u sastavu:

1. Doc. dr Dijana Đurović,  Univerzitet Donja Gorica u Podgorici, predsjednica komisije

2. Prof. dr Miljan Bigović, Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, komentor

3. Prof. dr Slađana Krivokapić, Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, mentor

Odbrana će se održati u utorak, 20.12.2022. godine u sali 225 u zgradi tehničkih fakulteta sa početkom u 12:30 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.