IAEA GK-Inputi za sastanke
Imajući u vidu predstojeće Zasijedanje Generalne konferencije IAEA, kao i sastanke koje će u okviru Departmana za tehničku saradnju imati Delegacija Crne Gore, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja moli dostavu inputa, ukoliko cijenite da vi ili vaša istraživačka grupa kroz Prirodno-matematički fakultet ima određene potrebe u navedenom segmentu saradnje, bilo da je u pitanju tekuća ili buduća saradnja. U obzir mogu doći i teme van tehničke saradnje, a sa ciljem realizacije aktivnosti u narednom periodu.

Prošle godine, 28. septembra, tokom trajanja 66. Redovnog zasijedanja Generalne konferencije IAEA, Crna Gora je potpisala Okvirni program za saradnju sa IAEA, sa sljedećim prioritetima: zdravlje ljudi, vode i životna sredina, energetika i industrija, hrana i poljoprivreda i nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost. Za naredni ciklus kandidovana su dva projekta (oblast medicine i ekologije-vodni izvori) i njihovo konačno odobrenje se očekuje u novembru mjesecu t. g.

Predloge je neophodno dostaviti najkasnije do ponedjeljka do 10 sati, putem dolje navedene e-mail adrese.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, ili postoji potreba za konsultacijom, obratite se navedenom kontaktu.


MR SMILJA KAŽIĆ VUJAČIĆ

Načelnica

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

VLADA CRNE GORE

Rimski trg bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

+382 20 405 351

+382 67 869 870

smilja.kazic@mntr.gov.me

www.gov.me/mntrNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.