Odbrana specijalističkog rada kandidata Lazara Braunovića
Kandidat Lazar Braunović braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Tc-99m – aktivnosti i doze zračenja pri scintigrafiji štitaste žlijezde"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Borko Vujičić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik

2. dr Mara Šćepanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član

3. dr Gordana Jovanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član

4. dr Ljiljana Bojić, Medicinski fakultet i Klinički centar Crne Gore – Centar za nuklearnu medicinsku dijagnostiku, komentor

5. dr Nevenka Antović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor

Odbrana će se održati u četvrtak, 9.11.2023. godine u sali 107a sa početkom u 11:00 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.