Prirodno-matematički fakultet, 06.06.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidata Amara SpahićaKandidat Amar Spahić braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Spatial data mining"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Savo Tomović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr  Goran Šuković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Aleksandar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 12.06.2019. godine u sali 210 sa početkom u 11:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 347