Prirodno-matematički fakultet, 07.06.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidatkinje Ane IvanovićKandidatkinja Ana Ivanović braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Koherentne mjere rizika"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Marijan Marković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr Đorđe Vujadinović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Darko Mitrović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 14.06.2019. godine u sali 107-A sa početkom u 11:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 298