Prirodno-matematički fakultet, 14.06.2019

Odbrana specijalistickog rada kandidatkinje Kristine DrebnickajeKandidatkinja Kristina Drebnickaja branice specijalistički rad sa nazivom:

"Orhideje istočnog dijela Bokokotorskog zaliva"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Jelena Rakočević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr  Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 21.06.2019. godine u sali A1 studijskog programa biologija sa početkom u 10:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 147