Prirodno-matematički fakultet, 11.07.2019

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Azemine BektesevicKandidatkinja Azemina Bektešević branice specijalistički rad sa nazivom:

"Uporedjivanje stilova života adolescenata Medicinske škole iz Podgorice i vjerske škole Medresa „Mehmed Fatih“ u Tuzima."

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Anđelka Šćepanović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Emilija Nenezić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 18.07.2019. godine u sali A1 studijskog programa biologija sa početkom u 9:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 385