Prirodno-matematički fakultet, 02.09.2019

JEDINSTVENI STUDENSTKI KODJedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Na taj način se osigurava efikasnost i štiti privatnost studenta jer ne mora da koristi matični broj. 

Jedinstveni studentski kod je jedinstven za svakog studenta i on se dostavlja samo studentu lično, čime se dodatno štiti njegova privatnost.

Student dobija jedinstveni studentski kod (JSK) prilikom zaključivanja Ugovora o studiranju (slika ispod). Jedinstveni studentski kod je takođe odštampan na svakom prijavnom listu. 

Student na zahtjev može dobiti karticu sa svojim ličnim podacima u Studentskoj službi.

Studentske službe i račnovodstva organizacionih jedinica su obavezni da gore navedeno poštuju, a student da neizostavno primjenjuje.

Detaljnije informacije možete pronaći na sledećem linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1029/objava/48686-jedinstveni-studentski-kod-jsk-i-njegova-obavezna-primjena

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 992