Prirodno-matematički fakultet, 06.02.2020

Odbrana polaznih istraživanja - Milica JovanovićOdbrana polaznih istraživanja doktorandkinje mr Milice Jovanović, pod nazivom  "Primjena molekularnih metoda u razumijevanju porijekla faune u slivu Skadarskog jezera na primjeru model organizama Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydrachnidia (Acari)", održaće se u petak 14. 02. 2020. godine u sali A3 sa početkom u 10 sati.

Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata je u sljedećem sastavu:

  1. Dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  2. Dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, mentor
Broj posjeta : 231