Prirodno-matematički fakultet, 09.03.2020

Odbrana specijalistickog rada kandatkinje Maše BoškovićKandidatkinja Maša Bošković braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Google Maps API"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Savo Tomović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;

2. dr  Goran Šuković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 18.03. 2020. godine u sali 227 sa početkom u 13:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 273