Prirodno-matematički fakultet, 20.05.2020

STUDENTSKA ANKETANa osnovu dopisa direktorice Centra za unapredjenje kvaliteta, a prema Zakonu o visokom obrazovanju i shodno Akademskom kalendaru, u obavezi smo da organizujemo i sprovedemo studentsko vrednovanje kvaliteta nastave za studijsku 2019/2020. godinu. 

Kako usled nastalih okolnosti nijesmo u mogucnosti da isto organizujemo u prostorijama fakulteta, studentski povjerenici ce ostvariti komunikaciju sa predstavnicima godina studijskih programa i uputiti ih u detalje, a kratka procedura i raspredi anketiranja po studijskim programima i godinama studija dati u u prilogu ove objave.

Za svaki semestar data su po dva termina za anketiranje u sedmici 25-29.05.2020. godine.

Za sve nejasnoce, pitanja i komentare, obratite se studentskim predstavnicima ili prodekanu.

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 772