Prirodno-matematički fakultet, 30.06.2020

Odbrana specijalističkog rada kandidata Kenana PreljevićaKandidat Kenan Preljević  braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Fitohemijski profil i biološki potencijal eteričnog ulja biljne vrste Pinus nigra Arn"

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;
  2.  dr Biljana Damjanović-Vratnica, redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;
  3. dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 03. jula 2020. godine u sali A3 na studijskom programu Biologija sa početkom u 14:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 158