Prirodno-matematički fakultet, 03.07.2020

Odbrana doktorske disertacije - Violeta Berlajoli 

UNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V J E Š T A V A

javnost da će kandidatkinja mr Violeta Berlajoli braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Faunistička i ekološka studija izvora kosovskog dijela Prokletija“ pred komisijom u sastavu:

  1. Dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Dr Marko Miliša, vanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr Halil Ibrahimi, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini
  4. Dr Vesna Vukašinović-Pešić, vanredni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati u petak, 17. 07. 2020. godine, sa početkom u 12:00 časova u sali 210 Prirodno-matematičkog fakulteta.

Broj posjeta : 233