Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Mine Ukšanović
Kandidatkinja Mina Ukšanović  braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Sadržaj teških metala i fotosintetičkih pigmenata u listu lokvanja (Nymphaea alba L) na području Skadarskog jezera"

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici-predsjednik

 2. dr Vlatko Vastratović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član; 

3. dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor

Odbrana će se održati u petak,10. jula 2020. godine u sali A1 na studijskom programu Biologija sa početkom u 11:00 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 181