Prirodno-matematički fakultet, 10.07.2020

Odbrana specijalističkog rada kandidata Antona NuculovićaKandidat Anton Nuculović  braniće specijalistički rad sa nazivom:

" O matematici srednjeg vijeka i renesanse"

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Žana Kovijanić-Vukićević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici-predsjednik

 2. dr Vladimir Božović, redovni profesorPrirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član; 

3. dr Goran Popivoda, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u srijedu, 15. jula 2020. godine u sali 210 sa početkom u 12:45 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 123